"Tiâu-sián Lô-tōng Tóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

right|225px|thumb|Tiâu-sián Lô-tōng-tóng ê tóng-hui '''Tiâu-sián Lô-tōng-tóng''' (朝鮮勞動黨 / 조선로동당) sī Tiâu-s... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
right|225px|thumb|Tiâu-sián Lô-tōng-tóng ê tóng-hui '''Tiâu-sián Lô-tōng-tóng''' (朝鮮勞動黨 / 조선로동당) sī Tiâu-s... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)