Tiong-kok (Hok-kiàn) Chū-iû Bō͘-e̍k Chhì-giām-khu - 其它語言

Tiong-kok (Hok-kiàn) Chū-iû Bō͘-e̍k Chhì-giām-khu有 2 種其它語言可用。

Tò-tńg khì Tiong-kok (Hok-kiàn) Chū-iû Bō͘-e̍k Chhì-giām-khu

語言