Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2010-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 5-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

  • 13:302009-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài 5) 13:30 diff ls +1,277 ! TarantoSin ia̍h: Taranto (Latin: Tarentum; Ancient Greek: Τάρᾱς Tarās; Modern Greek: Τάραντας Tarantas; Taranto hong-giân:"Tarde") sī Southern Italy Puglia ê hái-kha siâⁿ-chhī, sī...

2009-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).