Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

2018-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 1-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)