DidiWeidmann ê kòng-hiàn

該使用者共計編輯 25 次,帳號於2008-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (pài-sì) 建立。
Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

2012-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (pài-saⁿ)

2012-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (pài-it)

2010-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (pài-saⁿ)

2010-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (pài-it)

2010-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (lé-pài)

2010-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (pài-saⁿ)

2010-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (pài-la̍k)

2010-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (pài-sì)

2009-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (pài-saⁿ)

2009-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (lé-pài)

2009-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (pài-la̍k)

2009-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (lé-pài)

2009-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (pài-la̍k)

2009-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (lé-pài)

2009-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (pài-sì)

2008-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (pài-sì)