Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2022-nî 8-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).