Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

2021-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)