Hprcb ê kòng-hiàn

做出632次編輯的使用者。 帳號建立於2009-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)。
Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2010-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 5-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).