Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

2021-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 7-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)