Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

2019-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)