Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2012-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).