Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2010-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

  • 01:122008-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài 5) 01:12 diff le̍k-sú +804 ~ Ti+ast:, ay:, bo:bat-smg:, bs:, cr:, eml:, et:, gl:, hr:, ht:, hu:, ia:, nn:, ro:, sk:, sl:, vec:, vls:, wa:, yi:, zh-min-nan:, -he:, id:, ms:, vi:, modify de:, es:, nds-nl:, pl:, pt:, ru:, simple:, sr:

2008-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).