Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2012-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).