Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

2011-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)