Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2022-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).