Vagobot ê kòng-hiàn

做出2,655次編輯的使用者。 帳號建立於2011-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)。
Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2012-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).