Thó-lūn:Bî-bí

新增話題
此頁面上沒有任何討論。
  • M=10^6, m=10^{-3}, µ=10^{-6}. Mm, mm, µm téng-téng, m̄-thang kái jī-bó ê toā-sió-siá. Pektiong 07:01, 28 Sep 2004 (UTC)
Μm sī MediaWiki kái--ê (=µm), hām Mm bô kâng (sui-jiân khoàⁿ--khí-lâi chin sêng!). A-giâu 07:15, 28 Sep 2004 (UTC)
Che ài sèng 1-ê 'BUG'! Pektiong 07:18, 28 Sep 2004 (UTC)
Micro ê tōa-siá sī Μ, só·-í MediaWiki ê case-folding ki-su̍t-siōng sī chèng-khak--ê. A-giâu 07:31, 28 Sep 2004 (UTC)
返回 "Bî-bí" 頁面。