Thó-lūn:Gîn-kak-á

新增話題
進行的討論

銀角仔Siu-kái

tóng-àn:Australia 5 cents.JPG
澳大利亞(Australia)五仙的銀角仔

銀角仔是一種眾人公認有固定價值的,現代的銀角仔通常是一塊金屬,一般是圓的,毋過未必是用銀仔打造的,銀角仔所代表的價值一般較無銀票濟。

銀角仔上基本的單位: (箍)、角、仙

相關的文章Siu-kái

返回 "Gîn-kak-á" 頁面。