Thó-lūn:Hòa-ha̍k

新增話題
活躍討論串

化學Siu-kái

 
科倫大學(University of Cologne)生化研究所的實驗室

化學 (chemistry)是踮佇原子分子的層次咧研究物質的科學,原子結合做伙變出來的分子、結晶、金屬等等攏是化學chùn-būn的對象,化學研究遮的結構的性質、成份、變化和反應,變出咱生活中濟濟看的物件,現代化學認為物質的性質是(人因)佇原子層次的結構來決定的,啊結構是反應時的性質和能量來決定的。

返回 "Hòa-ha̍k" 頁面。