Thó-lūn:Kok-li̍p Tiong-iong Tāi-ha̍k

新增話題
此頁面上沒有任何討論。

Nā beh ài siá Hàn-jī, chì chió mā ài choân pō͘ siá Bân-lâm-gú ê Hàn-jī, choa̍t-tùi m̄-sī thàu-lām kúi-kù-á Tâi-oân-ōe chiū téng-î sī--ah.--Sunshine678 (對話) 2016-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài 3) 01:10 (UTC)

返回 "Kok-li̍p Tiong-iong Tāi-ha̍k" 頁面。