Thó-lūn:Prayagraj (siâⁿ)

進行的討論


PrayagrajSiu-kái

Wénzhāng bìxū yídòng. Suǒyǒu xiāngguān wǎngzhàn (Google,Britannica...) Dōu shǐyòngle xīn míngchēng (lìshǐ xìng de, yuánshǐ de). Prayagraj de rénkǒu yě zhǔyào shi yìndù jiàotú. Qítā xǔduō Wikipedia yě yǐ gēnggǎi.

www.prayagraj.nic.in

--Tecumseh*1301 (thó-lūn) 2020-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài 4) 02:05 (UTC)

@Tecumseh*1301: 你就直接改就好了。--Sunshine678 (thó-lūn) 2020-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài 4) 12:20 (UTC)
返回 "Prayagraj (siâⁿ)" 頁面。