Thó-lūn:Tām-tēng Âng-tê

此頁面上沒有任何討論。

@Sdf: 我有修改過,汝會當看覓咧。閣有,莫一字一句對華語照翻,有夠惡讀;親像「從容不迫」看是看有,但是「老神在在」毋是較好?顛倒,若欲翻譯著愛翻予著!莫「男生劈腿」變做是「做烏龜」(查某討客兄予查埔「戴綠帽」),顛倒反。--Sunshine678 (對話) 2017-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài 6) 15:29 (UTC)

返回 "Tām-tēng Âng-tê" 頁面。