Theodora (tāi-iok 497 nî548 nî 6 goe̍h 28) sī Byzantine ê hông-hiō, hông-tè Iustinianus 1-sè ê bó͘. I mā sī hông-tè kò͘-būn, khó-lêng sī Byzantine le̍k-sú siōng siāng ū khoân-le̍k ê chá-bó͘. I tī chiáng-khoân kî-kan chè-tēng pó-hō͘ lú-sèng ê hoat-lu̍t, lēng-gōa mā tùi chong-kàu chèng-chhek chin ū hèng-chhù.

Chham-khó修改

  • Kathleen Kuiper, pian. (2010). "Theodora". Britannica Guide to the World's Most Influential People : 100 Most Influential Women of All Time. Encyclopaedia Britannica, Inc.