Thian-bēng (天命; 1616 nî chì 1626 nî) sī Tiong-kok Hō͘ Kim Thài-chó͘ Nurhaci tī khí-chō Hō͘ Kim chèng-koân liáu-āu só͘ sú-iōng ê liân-hō; chêng-āu lóng-chóng 11 tang.

天命
Thian-bēng
1616 nî chì 1626 nî
Kok-ka
Hō͘ Kim
Kun-chú
Nurhaci
Tn̂g-té
11 tang
Thâu-chêng:
Hō͘ Kim ê liân-hō Āu-piah:
Thian-chhong