Tióng-kok Kiàn-siat (長谷建設) sī Tâi-oân ê kiàn-siat kong-si, 1978 nî chhòng-li̍p, éng-pái bat sī Ko-hiông saⁿ-tōa kiàn-siat kong-si chi it. Khah-chá Tâi-oân siāng koân ê lâu-á-chhù, "50 chàn" ê Sè-bō͘ Liân-ha̍p-kok sī in só͘ khí siat.

Chham-khó Siu-kái

  • 盛偉德 (1993 nî 5 goe̍h). "長谷建設雙喜臨門". 財訊. 134. 

Siong-koan Siu-kái