Tiô-chiu-ōe

(Tùi Tiô-chiu-oē choán--lâi)

Tiô-chiu-oē (潮州話; Sòaⁿ-thâu: Tiô-chiu-oē; Tiô-chiu: Tiê-chiu-oē) sī Bân-lâm-gí--ê chi̍t-chióng hong-giân. Kóng Tiô-chiu-oē--ê lâng sī lâi-chū Kńg-tang-séng--ê lâng. Chú-iàu--ê pheng-im hē-thóng sī Pe̍h-oēh-jī kah Kńg-tang Pheng-im Hong-àn--ê Tiô-chiu Pheng-im Hong-àn.