Tiān-iáⁿ chè-chok-só͘

Tiān-iáⁿ chè-chok-só͘ sī chi̍t khoán gû-lo̍k ia̍h oa̍h-tāng siá-chin kong-si, in ū ka-tī su-jîn ê chi̍t keng ia̍h chē keng chè-chok-só͘ thang phah-tiān-iáⁿ, siū chè-chok kong-si ê koán-lí.