Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun

Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun (中國人民解放軍) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê pō͘-tūi, tī 1927 nî 8 goe̍h 1 hō iû Tiong-kok Kiōng-sán Tóng sêng-li̍p.

Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun ê kun-kî
Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun ê kun-hui