Thi̍h-lā-mī-su
Thi̍h-lā-mī-su
Thi̍h-lā-mī-su

Thi̍h-lā-mī-su (Eng-gí:Tiramisu; Italia-gí:Tiramisù; Vèneto:Tiramesù), hàn-jī thang siá chò "鐵撓麵思", sī chi̍t khoán se-kok ê ko-piáⁿ.