Tiuⁿ Bín-kî (張敏淇; 2000 nî 12 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team Ft ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Kńg-tang-séng Chhim-chùn-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Tiuⁿ Bín-kî
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 張敏淇
Lô-má-jī Zhāng Mǐnqí
Chhiok-hō Kiû-kiû (球球), A-kiû (阿球)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Kńg-tang-séng
Chhut-sì 2000 nî 12 goe̍h 17 ji̍t 2000-12-17(22 hòe)
 Tiong-kok Kńg-tang-séng Chhim-chùn-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48