TrondheimNô͘-ui Sør-Trøndelag Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Trondheim. Choân siâⁿ jîn-kháu 165,191 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 342.24 pêng-hong kong-lí.

Trondheim
Trondheim ê hui-kì
Hui-kì
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Nô͘-ui
Kūn Sør-Trøndelag
Siú-hú Trondheim
Chèng-hú
 - Lūi-hêng Ki-chân chèng-koân
 - Siú-tiúⁿ Rita Ottervik
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 342.24 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 165,191 lâng
Sî-khu CET (UTC+1)
 - Jo̍at--lâng CEST (UTC+2)