Tunguska sū-kiāⁿ sī 1908 nî 6 goe̍h 30 ji̍t hoat-seng tī Lō͘-se-a Yeniseysk Chèng-khu (hiān-sî ê Krasnoyarsk Krai), oa̍h-kīn Podkamennaya Tunguska Hô ê chi̍t kái tōa po̍k-chà. Sū-kiāⁿ chō-sêng 2000 pêng-hong kong-lí lāi ê nâ-tē hō͘ ù pêⁿ--khì. It-poaⁿ jīn-ûi pún kái ê po̍k-chà, sī in-ūi chhu-chhiⁿ (liû-chheⁿ) tī oa̍h tē-bīn ê pòaⁿ khong-tiong sòaⁿ--khì.

1927 nî tiāu-cha sî ê hip-siōng