Un Ka-pó
温家宝
Un Ka-pó
Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
Kok-kū-īⁿ chóng-lí
Jīm sò͘ Tē 6 jīm
Chiū-jīm 2003 nî 3 goe̍h 16 ji̍t
Sià-jīm 2013 nî 3 goe̍h 15 ji̍t
Kok-ka chú-se̍k Ô͘ Gím-tô
Chêng-jīm Chu Iông-ki
Kè-jīm Lí Khek-kiông
Ki-pún chu-liāu
Chhut-sì 1942 nî 9 goe̍h 15 ji̍t
Chhut-sì-tē Tiong-kok Thian-tin-chhī
Chèng-tóng Tiong-kok Kiōng-sán-tóng

Un Ka-pó (溫家寶, 1942 nî 9 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì ) Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 2002 nî 11 goe̍h 15 ji̍t kàu 2012 nî 11 goe̍h 1 ji̍t sī Tiong-kiōng Tiong-iong Chèng-tī-kiok siông-bū uí-oân, 2003 nî 3 goe̍h 16 ji̍t kàu 2013 nî 3 goe̍h 15 ji̍t sī Kok-bū-īⁿ chóng-lí.