Uparaja (Bián-tiān-gí: ဥပရာဇာ), mā thang kiò chò Ouparach (Khmer-gí: ឧបរាជ), Upparat (Thài-kok-gí: อุปราช) ia̍h Oupahat (Láu-o-gí: ອຸປຮາດ), hàn-bûn hoan-e̍k chò hù-ông, sī Tang-lâm-a kok-ka Myanmar, Kampuchea, Laos, Thài-kok kap Chiam-pô ê ông-ūi thui-tēng kè-sêng-jîn (heir presumptive) ê hâm-thâu.

Koh khoàⁿSiu-kái