Vendée Chiàn-cheng (hoat. Guerre de Vendée) sī Hoat-kokTāi-kek-bēng sî-kî ê chi̍t pái khí-gī. VendéeLoire Khe lâm-pêng chi̍t khu óa-hái só͘-chāi.