Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz (Se-pan-gâ-gí: Vitoria; Basque: Gasteiz) sī Se-pan-gâ Euskadi Álava Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu lóng-chóng 229,484 lâng.

Vitoria-Gasteiz
Kok-ka  Se-pan-gâ
Chū-tī siā-lí Euskadi
Séng Álava
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 229,484 lâng
  2007 nî