West SussexEng-tē lâm-pō͘ ê chi̍t-ê kūn (county), kap East Sussex chham Brighton and Hove, lóng sǹg Sussex tē-khu. West Sussex ū lóng-chóng ū 78 bān ê jîn-kháu.

West Sussex