Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng thiàⁿ.

Ài ia̍h thiàⁿ-thàng, sī lâng tùi pat-lâng kap tōng-bu̍t he̍k-chiá lâng tùi mi̍h ê chi̍t kóa ha̍p-ì ê kám-kak (kah-ì), kam-goān ê chōng-hóng, hó-ì ê thāi-tō͘.

Siong-koanSiu-kái