Hồ Xuân Hương

(Tùi Ô͘ Chhun-hiong choán--lâi)

Ô͘ Chhun-hiong (胡春香; Hồ Xuân Hương; 1772 nî - 1822 nî) sī Oa̍t-lâm ê si-jîn, tī Oat-lâm ê Lê-tiâu sî-tāi chhut-sì, ùi Gún-tiâu sî-tāi koè-sin. I ài ēng Chữ Nôm (Hàn-jī-sek ê Oa̍t-lâm-jī) lâi chhòng-chok, sī Oa̍t-lâm le̍k-sú siōng miâ-siaⁿ siāng koân ê bûn-ha̍k-ka chi it.

Hồ Xuân Hương
Hồ Xuân Hương