Östergötland Koān

(Tùi Östergötland koān choán--lâi)

Östergötland Kōan (Östergötlands län) sī Sūi-tián ê chi̍t-ê kōan (län), siú-hú sī Linköping, tāi-iok ū 418780 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 10605 km².

Östergötland Kōan ê ūi-tì.