Thó-lūn:Tiba-koān

(Tùi 千葉縣 choán--lâi)

千葉縣

siu-kái
 
千葉縣的位置。

千葉縣 (日文:千葉県,羅馬字表記 :Chiba-ken)是日本本州的一个縣,首府是千葉市

返回 "Tiba-koān" 頁面。