Thó-lūn:Nara-koān

(Tùi 奈良縣 choán--lâi)

奈良縣

siu-kái
 
奈良縣的位置

奈良縣 (日文:奈良県,英語表記:Nara-ken)是日本本州的一个縣,首府是奈良市。

返回 "Nara-koān" 頁面。