Thó-lūn:Goe̍h-niû

(Tùi 月娘 choán--lâi)
區別: 月是一種時間的單位

月娘地球唯一的(天然) 衛星。

 

月娘的基本資料:

質量(kg) 
平均密度 (kg/m3)3350
赤道半徑 (km)1738.1
南北極半徑 (km)1736.0
扁平率0.0012
表面重力 (m/s2)1.62
逃脫速度 (km/s)2.38


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Moon

返回 "Goe̍h-niû" 頁面。