Thó-lūn:Si̍t-bu̍t pēⁿ-lí-ha̍k

新增話題
進行的討論
(Tùi 植物病理學 choán--lâi)
烏腐病菌(Xanthomonas campestris pathovar campes)兮生活史。

植物病理學Plant pathologyphytopathology) 是研究植物病原(傳染生物)猶是環境狀況(生理因素)產生兮病害兮學科。[1] 會使造成傳染病害兮生物包括真菌卵菌細菌病毒、類病毒、類病毒生物、植物菌質體、原生動物線蟲寄生植物。無包括外寄生物像昆蟲脊椎動物抑是其他會食植物組織來影響植物健康兮害物。 植物病理嘛包含研究病原鑑定、病因、病害史、經濟影響、植物病害流行病學植病抗性、植物病害對人佮動物兮影響、病害系統基因學、植物病害管理。

概說Siu-kái

植病兮控制對食物生產是可靠關鍵,而且會使減少對土地、水、能源佮其他成本 。 Plants植物佇自然中佮栽培兮族群有生性兮抗病性,毋過有一寡非常嚴重兮植物病害兮例 (參見see 愛爾蘭大饑荒、板栗疫病),仝款定著嚴重兮植物病害 (參見稻熱病、 大豆包囊線蟲、 柑桔潰瘍病)。然者,病害兮控制對大部分作物是合理成功兮。病害控制 兮實現是經由抗病育種、栽培處理親像 轉作、使用無毒栽種、適當季節佮密度、控制田園濕度、佮澍害物藥劑。若大面積栽種,估病害佇較好環境設施一般逐年造成10%損失,佇較鄙環境設施定會超過20%損失。植物病理學有發展兮需要來提升病害控制,佮綴牢因為病原佮植物兮共演化、湠開、佮農業操作兮改變造成兮病害壓力改變。植物病害佇全世界對農民造成主要損失。聯合國糧食佮農業組織估實際上害物佮病害佇收成損失佔必25%。為著必解決即个問題,須要新兮方法來良早偵察著病害佮害物,像講心適兮感應器來偵測氣味、佮利用光譜學佮生物光子學來判斷植物健康佮新陳代謝。[2]

植物病原Siu-kái

 
白粉病,活體營養真菌

真菌Siu-kái

大部分真菌病原屬於子囊菌擔子菌

真菌經由產生孢子抑其他組織來進行有性無性生殖。Spores孢子可能隨風抑氣長途湠開、抑是塗湠。真濟塗棲菌會用咧腐生,部分生活史佇兮。茲兮著是兼性腐生。

真菌病害會使用殺菌劑佮其他農業操作來控制。How然者,新兮真菌品種定會演化來對殺菌劑產生抗性。

子囊菌Siu-kái

擔子菌Siu-kái

類真菌生物Siu-kái

卵菌Siu-kái

粘菌Siu-kái

細菌Siu-kái

植物菌植體(類黴漿菌生物) 佮螺旋菌植體Siu-kái

病毒、類病毒佮類病毒生物Siu-kái

線蟲Siu-kái

原生動物佮藻類Siu-kái

寄生植物Siu-kái

See alsoSiu-kái

ReferencesSiu-kái

  1. Agrios, George N. (1972).
  2. Martinelli, F., Scalenghe, R., Davino, S., Panno, S., Scuderi, G., Ruisi, P., Villa, P., Stroppiana, D., Boschetti, M., Goulart, L.R., Davis, C.E., Dandekar, A.M. (2014).
返回 "Si̍t-bu̍t pēⁿ-lí-ha̍k" 頁面。