Thó-lūn:Eng-lân

進行的討論
(Tùi 英地 choán--lâi)

英地Siu-kái

英地
 
 

England/英地/"英國",聯合王國的一部份。

England的古早名是Engla-lond,意思是"Engla/Angle人的地"。

Thó-lūnSiu-kái

Khoàⁿ tio̍h ū lēng-goā 1 khoán kóng-hoat: "Eng-lân",[1] [2] kám-kak bē-bái. Luuva 2011-nî 8-goe̍h 5-jἰt (Pài 5) 13:32 (UTC)

返回 "Eng-lân" 頁面。