Thó-lūn:1961 nî

進行的討論
(Tùi 1961年 choán--lâi)

1961年Siu-kái

1961年,歲次辛丑生相牛;民國五十年;日本昭和三十六年,是一个平常年,頭一日是禮拜。

事件Siu-kái

無日期Siu-kái

  • 印度的一个邦, Goa創立
  • 印度的一个邦, Dadra 佮Nagar Haveli創立

出世Siu-kái

無日期Siu-kái

  • 李偉文

過身Siu-kái

  • 1月10日: Dashiell Hammett
  • 7月初2: Ernest Hemingway
返回 "1961 nî" 頁面。