Thó-lūn:2 goe̍h 16 ji̍t

(Tùi 2月16日 choán--lâi)

2月16日 siu-kái

2月16日格里曆法來講是二月的第十六日,閣是一冬的第四十七日。

事件 siu-kái出世 siu-kái過身 siu-kái


返回 "2 goe̍h 16 ji̍t" 頁面。