2003 nî Tan-be̍h

2003 nî Tan-be̍h kài-siāu Tan-be̍h2003 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

2003 nî ê Tan-be̍h
Nî-hūn: 2000 2001 200220032004 2005 2006

Kî-á
Flag of Denmark.svg

Tan-be̍h le̍k-sú
Tan-be̍h le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiáSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái

Pang-bô͘:Years in Denmark


Pang-bô͘:Denmark-hist-stub