2010 nî Chile tē-tāng

2010 nî Chile tē-tāng hoat-seng tī Chile Maule Tē-khu ê Concepción hái-hoāⁿ.[1] Kiông-tō͘ ū 8.8 Mw.[2] Che sī 1960 nî Valdivia tē-tāng liáu-āu tī Chile siōng kiông-lia̍t ê tē-tāng.[3] Chit kái tē-tāng ê sí-bông jîn-só͘ chiau-koè 279.[4]

Chu-liāu tô͘.

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. "Japan Meteorological Agency report". Japan Meteorological Agency. 2010 nî 2 goe̍h 27 khòaⁿ--ê. 
  2. "USGS Earthquake Details". United States Geological Survey. 2010 nî 2 goe̍h 27 khòaⁿ--ê. 
  3. "Historic World Earthquakes". Earthquake.usgs.gov. United States Geological Survey. 2009 nî 11 goe̍h 23. 2010 nî 2 goe̍h 27 khòaⁿ--ê. 
  4. Ginger Thompson (2010 nî 3 goe̍h 4 ji̍t). "Chilean Officials Lower Death-Toll Estimate". New York Times.