2010 nî Haiti tē-tāng

2010 nî Haiti tē-tāng hoat-seng tī Haiti, tiong-sim tī Léogâne siâⁿ, lî siú-tō͘ Port-au-Prince 25 km. Chit kái tē-tāng ê sí-bông jîn-sò͘ chhiau-koè 20 bān. [1]

Chu-liāu tô͘.

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. "Haiti raises earthquake's death toll to 230,000". Associated Press. 2010-02-10.